I Stora Levene har vi ett komplett lager utav :

 • Markavloppsrör + Delar
 • Inomhusavlopp
 • Dräneringsrör 
 • Byggdräneringsrör 
 • Vägtrummor o Dagvattenrör
 • Pem Slang Vatten/Avlopp/Opto
 • PRK/Plast Kopplingar
 • Kabelrör + Delar
 • Slamavskiljare/Slutna Tankar/Minireningsverk
 • Infilltrations Paket
 • Brunnar + Betäckningar
 • Fiberduk

Och mycket mer, för en komplett lista skicka gärna ett mail här.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.